Vammaisneuvosto, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 80 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kari Lähteenmäki ja Riitta Virenius (varalla Sirpa Virtanen).

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan  Sirpa Virtanen ja Rita Järvinen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)