Vammaisneuvosto, kokous 18.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 61 Esteettömyystyöryhmän kokouspalkkio 

TRE:744/00.01.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies, puh. 040 8016 188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies, puh. 040 8016 188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vammaisneuvosto on lakisääteinen kunnallinen vaikuttamistoimielin. Vammaisneuvoston kokouksista maksetaan kokouspalkkio, mutta vammaisneuvoston alaisuudessa toimivan, pääosin vammaisneuvoston jäsenistä tai varajäsenistä koostuvan esteettömyystyöryhmän kokouksista tai katselmuskäynneistä ei palkkiota makseta. Vammaisneuvosto on historiansa aikana useita kertoja esittänyt palkkion maksamista myös esteettömyystyöryhmän kokouksista, mutta esitykset eivät ole johtaneet haluttuun lopputulokseen.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 14§ mukaan kaupunginhallitus päättää vaikuttamistoimielinten kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä. Hallintosääntömuutoksia ollaan viemässä loppuvuodesta 2018 valtuustoon. Tarvittavat muuttosesitykset hallintosääntöön kerätään keskitetysti. Palkkioiden määriä ei ole tarkoitus muuttaa tässä vaiheessa, vaan palkkioita ja korvauksia tarkistetaan tarvittaessa pääsääntöisesti kerran valtuustokaudessa kaupunginhallituksen esityksestä. Palkkioiden ja korvauksien tarkistusta varten on aiemmin luottamushenkilöistä ja virkamiehistä kerätty ryhmä valmistelemaan asian. Seuraava valmistelu lienee alkuvuonna 2021 eli ennen seuraavia kuntavaaleja huhtikuussa 2021. Hyvän hallintotavan mukaisesti tarkoituksena on, että asianosaiset eivät valmistelisi omia palkkioitaan, vaan luopuva valtuusto valmistelisi uuden valtuuston sekä muiden toimielinten palkkiot.

Kokouksessaan 21.8.2018 §52  vammaisneuvosto keskusteli esteettömyystyöryhmän roolista ja palkkion maksun perusteista. Työryhmän erityisosaamisesta, merkittävästä käyttäjänäkökulmasta, työryhmän tehtävien merkityksestä ja ryhmän työskentelyn vaatimasta ajankäytöstä johtuen päätyi esittämään muutosta palkkioiden maksuun jo seuraavan hallintosääntömuutoksen yhteydessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Hanna Karojärvi, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Vammaisneuvosto keskustelee erikseen toimitetun lausuntoluonnoksen sisällöistä, tekee tarvittavat muutokset sekä tarkennukset ja toimittaa hyväksytyn esityksen hallintosääntömuutoksia valmistelevalle taholle jatkokäsittelyyn.

Päätös

Vammaisneuvosto laati esityksen palkkioiden maksamisesta esteettömyystyöryhmän jäsenille. Liitteenä oleva esitys toimitetaan hallintosääntömuutoksia valmistelevalle taholle jatkokäsittelyyn.

Tiedoksi

Tiina Kyöttilä-Vettenranta, Merja Haapoja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)