Vammaisneuvosto, kokous 18.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 59 Kuljetuspalveluiden ongelmat 

TRE:744/00.01.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies etunimi.sukunimi@tampere.fi 0408016188

Lisätietoja päätöksestä

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies etunimi.sukunimi@tampere.fi 0408016188

Perustelut

Uusi liikennepalvelulaki tuli voimaan 1.7.2018 ja lakimuutoksen myötä vammaispalvelulain mukaisissa kuljetuksissa on ilmennyt merkittäviä ongelmia. Palautetta kuljetuspalveluiden toimimattomuudesta on tullut runsaasti. Merkittäviä ongelmia on ollut etenkin matkojen tilaamisessa, tilauksen jonotusajoissa, tilauksen kuittauksessa, erityislasten koulukyydeissä sekä näkövammaisille sallituissa ns. tolppakyydeissä.

Vaikka yleisellä tiedotuksella ennakoitiin lakimuutoksen vaikutuksia ja tarvittavia resurssilisäyksiä esim. jonotusaikojen lyhentämiseksi on jo tehty, eivät kuljetuspalvelut edelleenkään toimi samalla laatutasolla, kuin ennen lakimuutosta. Palvelussa on tapahtunut merkittävää heikentymistä.

Koska liikkumispalvelut ovat vammaisen henkilön arjen, osallistumisen ja yhdenvertaisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeitä, haluaa vammaisneuvosto palveluiden tilanteesta selonteon.

Asiaa kokouksessa esittelevät Tuomilogistiikan palveluesimies Päivi Höglund sekä vammaispalveluista asiakasohjauksen päällikkö Leena Köykkä ja sosiaaliohjaaja Kati Sippola.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Hanna Karojärvi, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Vammaisneuvosto kuulee ja keskustelee kuljetuspalveluiden tilanteesta ja esittää lausuntonaan kannanottonsa tilanteeseen.

Päätös

Vammaisneuvosto merkitsee tiedoksi selvityksen kuljetuspalveluiden tilanteesta ja asian parantamiseksi tehdyistä toimenpiteistä. Vammaisneuvoston yksiselitteinen kanta on, että kuljetuspalveluiden ongelmiin on viipymättä etsittävä ratkaisut, jotka palauttavat palvelutason lakimuutosta edellyttäneelle laatutasolle ja jo käynnistetyt korjaustoimenpiteet pitää viedä loppuun viivytyksettä:

-Uusi tietojärjestelmä on saatava toimintavarmaksi ja siihen on lisättävä aiempi suora tilausmahdollisuus taksitolpalta.

-Auton oikea-aikaisen saapumisen varmistamiseksi vammaiskyytejä ajavia autoja on saatava lisää liikenteeseen.

- Kuohken puhelinkeskuksen henkilöresurssit on järjestettävä niin että kohtuuttomia jonotusaikoja ei muodostu.

Tulevissa kilpailutuksissa ja sopimusten laadinnassa ongelmat tulee ennakoida riittävän aikaisessa vaiheessa niin, että vastaavaa palvelutason romahdusta ei pääse syntymään ja aiemmat puutteet korjataan.

Vammaisneuvosto seuraa tiiviisti palvelutason kehitystä ja nykyisten ongelmien poistumista. Mikäli palvelutasossa ei tapahdu selkeää parannusta syksyn aikana ottaa vammaisneuvosto asian uudelleen käsittelyyn.

Kokouskäsittely

Tarja Mesiä ja Milla Ilonen saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana. Päivi Höglund, Ville Karppinen, Päivi Ylitie, Leena Köykkä ja Kati Sippola olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Erkki Harju, Maippi Kiiski, Taru Kuosmanen, Johanna Loukaskorpi, Tanja Welin

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)