Vammaisneuvosto, kokous 18.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus pykälän 59 ajaksi Päivi Höglundille, Leena Köykälle ja Kati Sippolalle sekä pykälän 60 ajaksi Essi Mäki-Hallillalle.

Päätös

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus pykälän 59 ajaksi Päivi Höglundille, Ville Karppiselle, Päivi Ylitielle, Leena Köykälle ja Kati Sippolalle sekä pykälän 60 ajaksi Essi Mäki-Hallillalle ja Tuuli Pakariselle.