Vammaisneuvosto, kokous 18.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Muut asiat 

Perustelut

-Esteettömyystyöryhmän muistio

-Vammaisneuvoston täydentäminen

Päätös

Vammaisneuvosto merkitsee tiedoksi muut asiat:

-Kokouksen alussa pidettiin hiljainen hetki Kalle Könkkölän muistolle.

-Esteettömyystyöryhmän muistio käsitellään seuraavassa kokouksessa.

-Sonja Harmaalalle on myönnetty ero vammaisneuvostosta ja hänen sijalleen varsinaiseksi jäseneksi on esitetty Janna Maula. Vatenk tulee esittämään Milla Iloselle uuden varajäsenen.

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)