Vammaisneuvosto, kokous 18.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 ODA-projektin esittely 

TRE:744/00.01.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies, puh. 040 8016 188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies, puh. 040 8016 188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

ODA on hallitusohjelman kärkihanke, jossa ovat mukana Tampere, Espoo, Helsinki, Porvoo, Lahti, Turku, Hämeenlinna, Joensuu, Kuopio, Oulu, Sodankylä, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri sekä Varsinais-Suomen sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirit. ODA-projektissa uudistetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintamalleja. Projektissa pyritään luomaan sähköinen palvelukokonaisuus, joka hyödyntää sekä ammattilaisten järjestelmissä olevaa tietoa että asiakkaiden itsensä tallentamaa hyvinvointitietoa. ODA-projekti tähtää siihen, että sosiaali- ja terveyspalveluja saisi nopeasti ja esteettömästi ympäri vuorokauden. ODAssa rakennetaan myös kansallinen sähköinen palvelukokonaisuus, joka tukee kansalaisten itse- ja omahoitoa.

ODA-projektia ja sen yhteydessä Tampereella toteutettavia kokeiluita esittelee kokouksessa projektipäällikkö Essi Mäki-Hallila.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Hanna Karojärvi, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Vammaisneuvosto merkitsee tiedoksi ODA-projektin esittelyn.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Elsa Koskinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana. Essi Mäki-Hallila ja Tuuli Pakarinen olivat kokouksessa läsnä asiantuntijoina tämä pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)