Vammaisneuvosto, kokous 19.3.2019

§ 16 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Valmistelija

  • Karojärvi Hanna, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Päätösehdotus

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus mahdollisille ulkopuolisille asiantuntijoille.