Vammaisneuvosto, kokous 19.3.2019

§ 20 Muut asiat

Valmistelija

  • Karojärvi Hanna, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Perustelut

-Kuljetuspalvelutilaisuuden palaute

-Neuvostojen talousarvio-tilaisuuden 18.3.2019 palaute

- Esteettömyystyöryhmän 28.2. 2019 muistio

-Yhdystkuntalautakunnan 5.3.2019 päätökset koskien raitiotien 2. vaiheen katusuunnitelmia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Karojärvi Hanna, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Merkitään muut asiat tiedoksi