Vammaisneuvosto, kokous 19.5.2020

§ 20 Muut ilmoitusasiat 

Valmistelija

  • Kiema-Majanen Eveliina, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Perustelut

-Asuntomessuille osallistuminen

-Käyttämättä jääneet sotematkat

-Kaupungin palvelut korona-aikana

-Koronarajoituksien jatkuminen/purkaminen

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kiema-Majanen Eveliina, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Merkitään tiedoksi.