Vammaisneuvosto, kokous 19.5.2020

§ 16 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Janna Maula ja Tarja Mesiä (varalle Katja Metsävainio ja Kari Rannanautio).