Vammaisneuvosto, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 76 Esteettömyyspalkinto 2018

TRE:744/00.01.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Vammais- ja esteettömyysasiamies Hanna Karojärvi, p. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Vammais- ja esteettömyysasiamies Hanna Karojärvi, p. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vammaisneuvosto jakaa vuosittain Tampereen kaupungin Esteettömyyspalkinnon esteettömyyttä ja yhdenvertaisuutta esimerkillisesti edistäneelle toimijalle tai kohteelle. Vammaisneuvosto on kerännyt ehdokkaita vuoden 2018 palkinnon saajaksi.

Valintapäätös julkaistaan vammaisneuvoston joulukuun kokouksen 18.12.2018 yhteydessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Hanna Karojärvi, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Vammaisneuvosto keskustelee ehdokkaista ja valitsee vuoden 2018 Esteettömyypalkinnon saajan.

Päätös

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)