Vammaisneuvosto, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 78 Ilmoitusasiat

Perustelut

-Seuraavan kokouksen yhteydessä (kokousasioiden jälkeen) jouluateria yhdessä esteettömyystyöryhmän kanssa Ravintola Cottonissa Lapinniemessä.

Päätösehdotus oli

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

-Seuraavan kokouksen yhteydessä (kokousasioiden jälkeen) jouluateria yhdessä esteettömyystyöryhmän kanssa Ravintola Cottonissa Lapinniemessä

-Janna Maula on valittu kokemusasiantuntijaksi maakuntavalmistelun yhteydessä tehtävään vammaispalveluiden suunnitteluun.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)