Vammaisneuvosto, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Ilmoitusasiat

Perustelut

-Seuraavan kokouksen yhteydessä (kokousasioiden jälkeen) jouluateria yhdessä esteettömyystyöryhmän kanssa Ravintola Cottonissa Lapinniemessä.

Päätösehdotus oli

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

-Seuraavan kokouksen yhteydessä (kokousasioiden jälkeen) jouluateria yhdessä esteettömyystyöryhmän kanssa Ravintola Cottonissa Lapinniemessä

-Janna Maula on valittu kokemusasiantuntijaksi maakuntavalmistelun yhteydessä tehtävään vammaispalveluiden suunnitteluun.