Vammaisneuvosto, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 73 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Tampereen raitiotiehankeen tilannekatsaus -pykälän ajaksi projektipäällikkö Antti Haukalle sekä Palvelu- ja vuosisuunnitelmat 2019 -pykälän ajaksi suunnittelupäällikkö Mika Vuorelle.

Päätös

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Tampereen raitiotiehankeen tilannekatsaus -pykälän ajaksi projektipäällikkö Antti Haukalle sekä raitiotiehankeen tilannekatsaus -pykälän sekä Palvelu- ja vuosisuunnitelmat 2019 -pykälän ajaksi suunnittelupäällikkö Mika Vuorelle.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)