Vammaisneuvosto, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Muut asiat

Perustelut

-Valitaan lähtijät Lempäälässä järjestettävään Vammaisneuvostojen tapaamiseen 3.12.2018  klo 16-18.

-Kuljetuspalveluiden tilanne

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

-Vammaisneuvosto keskusteli edustuksesta alueen vammaisneuvostotilaisuuteen ja kokouksen ulkopuolelta myös varajäsenistä tiedusteltiin halukkaita. Vammaisneuvosto esittää, että Lempäälässä järjestettävään Vammaisneuvostojen tapaamiseen 3.12.2018  klo 16-18. lähtevät Elsa Koskinen ja Katja Metsävainio ja tilaisuudesta aiheutuvat kulut korvataan osallistujille ja maksetaan vammaisneuvoston kustannuspaikalta 113151.

-Kuljetuspalveluiden osalta todettiin ongelmia edelleen olevan. Vammaisneuvosto kutsuu vuoden vaihteen jälkeen kokoukseensa etenkin hankinnoista ja niiden ohjauksesta keskustelemaan hyvinvoinnin palvelualueen johtaja Taru Kuosmasen. Myös Tuomi-Logistiikan edustaja kutsutaan keskustelemaan kuljetuspalveluiden tilanteesta ja siinä mahdollisesti tapahtuneista muutoksista.

Elsa Koskinen poistui tämän pykälän käsittelyn aikan klo 16:20 ja Kari Rannanautio poistui tämän pykälän käsitelyn aikana klo 16:30.