Vammaisneuvosto, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 75 Palvelu- ja vuosisuunnitelmat 2019

TRE:744/00.01.03/2018

Valmistelija

  • Karojärvi Hanna, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Valmistelijan yhteystiedot

Vammais- ja esteettömyysasiamies Hanna Karojärvi, p. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Vammais- ja esteettömyysasiamies Hanna Karojärvi, p. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Palvelu- ja vuosisuunnitelmat perustuvat Tampereen strategiaan 2030. Palvelu- ja vuosisuunnitelmat eli Pavut ja niiden laadintaprosessi ovat välineitä toiminnan strategian mukaiseen suunnitteluun, kehittämiseen ja johtamiseen.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmat sisältävät muun muassa strategiaa toteuttavat tavoite- ja  toimenpidekokonaisuudet kullekin palveluryhmälle.  Pavuissa myös tarkennetaan talousarviota, esitetään keskeiset nostot henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta sekä kuvataan toiminnan painopisteet ja palvelutuotanto.

Toiminnan kannalta keskeistä pavuissa on tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi asetettavat toimenpiteet. Palvelu- ja vuosisuunnitelmien 2019  laadinta on parhaillaan käynnissä. Lautakunnat käsittelevät ja hyväksyvät Pavut joulukuun kokouksissa. Palvelu- ja vuosisuunnitelmaluonnoksissa olevat tavoitteet ja toimenpiteet tuodaan vaikuttamistoimielimille kommentoitavaksi ennen lautakuntakäsittelyä.

Valmisteilla olevia palvelu- ja vuosisuunnitelmia vammaisneuvoston kokouksessa esittelee suunnittelupäällikkö Mika Vuori.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Karojärvi Hanna, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Vammaisneuvosto keskustelee ja tekee tarpeelliseksi näkemiään nostoja palvelu- ja vuosisuunnitelmien laadinnan tueksi.

Päätös

Mika Vuori esitteli palvelu- ja vuosisuunnitelmien tämänhetkistä valmistelutilannetta. Vammaisneuvostolle lähetetään palvelu- ja vuosisuunnitelmien aineisto kommentoitavaksi kun aineisto on kommentoitavassa muodossa. Jäsenet lähettävät kommentit ja toimenpide-ehdotukset vammais- ja esteettömyysasiamiehelle, joka välittää nämä edelleen pavu-valmistelusta vastaaville.

Kokouskäsittely

Tarja Mesiä poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15:45.

Tiedoksi

Mika Vuori