Vammaisneuvosto, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 72 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Milla Ilonen ja Tuula Joenperä (varalla Kari Lähteenmäki).

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tuula Joenperä ja Kari Lähteenmäki.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)