Vammaisneuvosto, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 74 Tampereen raitiotiehankeen tilannekatsaus

TRE:744/00.01.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Vammais- ja esteettömyysasiamies Hanna Karojärvi, p. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Vammais- ja esteettömyysasiamies Hanna Karojärvi, p. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen raitiotiehankkeessa on meneillään kiivas rakentamisvaihe. Kiskoja ja kiintoraidelaattaa on asennettuna ensimmäiset viisi kilometriä. Kaksoisraidetta on nyt siis kolmannes koko raitiotien ensimmäisen osuuden, keskusta–Hervanta–Tays, kokonaismäärästä.  Ensimmäiset pysäkkilaiturit on päästy käytännössä katselmoimaan esteettömyyden osalta ja tarvittavat muutostarpeet tuotu esiin. Raitiovaunun vaunusuunnittelu on edennyt hyvässä yhteistyössä esteettömyystyöryhmän kanssa ja on edennyt jo pintamateriaaleihin. Työmaiden aiheuttamat esteettömyyshaasteet jatkuvat etenkin keskusta-alueella ja Hervannassa. Vammaisneuvosto seuraa aktiivisesti Tampereen ratikka- hankeen etenemistä ja osallistuu tarvittaessa edelleen suunnitteluun.

Tampereen raitiotiehankeen tilannekatsauksen vammaisneuvostolle esittelee kokouksessa projektipäällikkö Antti Haukka.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Hanna Karojärvi, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Vammaisneuvosto merkitsee Tampereen raitiotiehankeen tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös

Antti Haukka esitteli raitiotiehankkeen aikana tehtyä esteettömyyssuunnittelua, yhteistyötä ja tulevia suunnitelmia. Vammaisneuvosto keskusteli aiheesta ja nosti esiin lisäselvitettäväksi kysymyksen ratikan poikkeustilanteiden esteettömistä toimintamalleista. Vaunun hienomaketti saapuu Tampereelle tammi-helmikuussa ja tuolloin vammaisneuvosto tutustuu maketin ratkaisuihin käytännössä. Talvikunnossapidon osalta vammaisneuvosto esitti huolensa työmaista - talvea on suunnitelmissa pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin, koska tilanne tiedetään lähtökohtaisesti haastavaksi keliolosuhteista riippuen.

Vammaisneuvosto merkitsee saadun esittelyn tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)