Vammaisneuvosto, kokous 20.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Läsnäolo- ja puheoikeus

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tähän kokoukseen pykälän 13 ajaksi vastaava sosiaalityöntekijä Seija-Sisko Heikkilälle. Lisäksi myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus pykälän 14 ajaksi Trafix Oy Essi Pohjolaiselle ja Olli Kanervalle. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)