Vammaisneuvosto, kokous 20.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Muut asiat

Perustelut

- Esteettömyystyöryhmän kokous 31.1.2018.

- juhlaseminaari keväällä 2018

- Vammaisneuvoston edustaja Rainbow Rights tilaisuudessa 15.3. Helsingissä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Hanna Karojärvi, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Merkitään muut asiat tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi
- Esteettömyys työryhmän kokous 31.1.2018. Ei kommentoitavaa muistioon.

- Juhlaseminaari keväällä 2018: Järjestetään virastotalolla tai
Vapriikissa. Toivotaan kaupungilta joku tervehdys. Kutsutaan
seudun vammaisneuvostojen edustajia. Aiheina valtakunnallisen
VANE:n terveiset sekä hankintoihin liittyvää asiaa.

- Vammaisneuvoston edustaja Rainbow Rights tilaisuudessa 15.3.
Helsingissä ovat Rita Järvinen ja Sirpa Virtanen. Tilaisuudesta
aiheutuvista kustannuksista vastaa Kuntaliitto.

- Seuraava Vammaisneuvoston kokous joudutaan siirtämään
ratikka-katselmuksen vuoksi. Uusi kokousaika on torstai 22.3. klo 14-17.
 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)