Vammaisneuvosto, kokous 20.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus oli

Pöytakirjantarkistajiksi valitaan Kari Lähteenmäki ja Riitta Virenius (varalla Tarja Mesiä).

Päätös

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Kari Lähteenmäki ja Sirpa Virtanen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)