Vammaisneuvosto, kokous 20.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Raitiovaunun käytettävyyskatselmukset

TRE:744/00.01.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies 0408016188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies 0408016188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen raitiotien vaunukaluston suunnittelevalla Transtech Oy:llä on meneillään suunnittelu vaunujen käytettävyyskatselmuksien järjestämisestä.  On suunniteltu, että kevään aikana järjestettäisiin esteettömyyskatselmuksia. Tällä hetkellä pohditaan , mitä käyttäjäryhmiä Tampereelta käytettävyys- ja esteettömyyskatselmuksiin saadaan mukaan ja miten katselmuksien käytännön järjestelyt parhaiten sujuisivat. Transtech Oy haluaa kuulla vammaisneuvoston näkemykset ja toiveet katselmuksien suhteen.

Päätösehdotus oli

Vammaisneuvosto keskustelee ja laatii kannanottonsa vaunujen käytettävyys- ja esteettömyyskatselmuksien järjestämistä ja osallistumista koskien.

Päätös

Käytettävyyskatselmuksiin liittyen oli lisätiedoksivammaisneuvostolle toimitettu toivelista osallistujien ominaisuuksista sekä aikataulut. Vammaisneuvosto päätti, että Oulussa järjestettäviin vaunumallien
esteettömyyskatselmuksiin 20.3. ja 10.4. esitetään lähteviksi vammais- ja esteettömyysasiamiehen johdolla Sirpa Virtanen,Toivo Enqvist, Ossi Särkinen, Esko Jantunen, Markku Runtti, Katja Metsävainio, Irmeli Wilenius, Liisa Ahola ja Elsa Koskinen. Tällä ryhmällä pystytään vastaamaan erinomaisesti Transtech Oy:n asettamiin katselmustyhmän kokoonpanoon liittyviin toiveisiin. Vammais- ja esteettömyysasiamies vastaa matkajärjestelyistä ja kustannuksista Raitiotien kehitysohjelma.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)