Vammaisneuvosto, kokous 20.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Selvitys koskien taksien ja tilausliikenteen pysäköintiä

TRE:744/00.01.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Hanna Karojärvi vammais- ja esteettömyysasiamies 0408016188 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hanna Karojärvi vammais- ja esteettömyysasiamies 0408016188 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin tilaamana Trafix Oy:ssa on parhaillaan  tekeillä Tampereen taksien ja tilausliikenteen pysäköintiselvitystyö. Työssä selvitetään, mitä tarpeita takseilla ja tilausliikenteellä on pysäköinnin suhteen, onko nykytilanne toimiva sekä miten tulevat ja meneillään olevat rakennushankkeet vaikuttavat taksien ja tilausliikenteen pysäköintiin. Selvitystyössä sivutaan myös inva-pysäköintipaikkojen tämänhetkistä tilannetta kaupungissa.

Selvitystyön yhteydessä aiheeseen liittyen  vammais- ja esteettömyysnäkökulmaa on haettu haastattelemalla vammais- ja esteettömyysasiamiestä, mutta vammaisneuvoston asiantuntemuksen ja käyttäjäkokemusten sisällyttäminen selvitystyöhön nähdään tärkeänä onnistuneen kokonaisuuden saavuttamisen kannalta.

Essi Pohjalainen Trafix Oy:sta esittelee selvityksen lähtökohtia ja etenemistä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Hanna Karojärvi, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Esityksen pohjalta vammaisneuvosto keskustelee ja ottaa kantaa esiteltyyn tekeillä olevaan pysäköintiselvitykseen.

Päätös

Tekeillä olevaa selvitystä ja sen lähtökohtia olivat esittelemässä Essi Pohjalainen sekä Olli Kanerva Trafix oy:stä. Tekeillä olevan
kyselyn sisältöjä käytiin läpi ja vammaisneuvosto keskusteli sekä antoi runsaasti palautetta, joka kirjattiin jo tässä vaiheessa
muistiin. Varsinainen kysely aiheesta muotoillaan Trafixin toimesta lähiviikkoina ja se välitetään vammais- ja esteettömyysasiamiehen
toimesta alueen vammaisjärjestöille, jotka toivottavasti runsaslukuisesti jakavat kyselyn jäsenistölleen vastattavaksi.
Kyselylinkki julkaistaan myös kaupungin nettisivuilla sekä vammaisneuvoston Facebook-sivulla.

Kokouskäsittely

Tarja Mesiä saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)