Vammaisneuvosto, kokous 20.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Vammaispalveluiden ajankohtaisasiat

TRE:744/00.01.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Vammais- ja esteettömyysasiamies Hanna Karojärvi 0408016188 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Vammais- ja esteettömyysasiamies Hanna Karojärvi 0408016188 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vammaisneuvosto kuulee säännöllisin väliajoin Tampereen kaupungin vammaispalveluista vastaavia viranhaltijoita meneillään olevista merkittävistä muutoksista ja kehitysnäkymistä vammaispalveluiden sektorilla. Palvelupäällikkö Maippi Kiiski ja vastaava sosiaalityöntekijä Seija-Sisko Heikkilä kertovat kokouksessa vammaispalveluiden tämän hetkisestä tilanteesta, mahdollisista tulevista muutoksista sekä yleisistä kehitysnäkymistä vammaispalveluissa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Maippi Kiiski, Palvelupäällikkö
  • Seija-Sisko Heikkilä, Vastaava sosiaalityöntekijä

Vammaisneuvosto keskustelee ja merkitsee tiedoksi saamansa vammaispalveluita koskevat ajankohtaiskatsauksen.

Päätös

Sosiaalityöntekijä Seija-Sisko Heikkilä esitteli vammaispalveluiden ajankohtaisasioita. Sosiaalityöntekijöille suunniteltua
uutta tiimijakoa pidettiin hyvänä. Lasten- ja nuortentiimin asiakkaiden yläikärajaksi kaavailtu 21 vuotta sai
vammaisneuvostolta laajaa kannatusta. Vammaisneuvosto pitää tärkeänä palvelunkäyttäjien osallistamista yleiseen palveluiden
suunnitteluun. Tällä hetkellä osallistumista tapahtuu lähinnä vain yksilöllisessä palveluiden suunnittelussa. Molempia osallistumisen
ja palveluihin vaikuttamisen tasoja tarvitaan.

Taksi-uudistuksesta ja kuljetuspalveluiden kokonaisuudesta pyydetään Vammaisneuvoston kokoukseen erillinen esittely
Tuomi Logistiikan toimesta.

Kokouskäsittely

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)