Vammaisneuvosto, kokous 20.8.2019

§ 48 Esteettömyystyöryhmän nimeäminen

TRE:4689/00.01.05/2019

Valmistelija

  • Karojärvi Hanna, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Valmistelijan yhteystiedot

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies etunimi.sukunimi@tampere.fi p.040806188

Lisätietoja päätöksestä

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies etunimi.sukunimi@tampere.fi p.040806188

Perustelut

Vammaisneuvoston nimeää päiviteytyn toimintaohjeen mukaan vammaisneuvostolle 8-henkisen esteettömyystyöryhmän. Vammaisneuvosto voi kutsua esteettömyystyöryhmään myös vammaisneuvoston ulkopuolisia jäseniä. VATENkin kautta on ennen kokousta kerätty tietoja esteettömyystyöryhmään halukkaista henkilöistä.

Yhteistoiminta-alueen kunnat voivat nimetä edustajansa esteettömyystyöryhmään. Esteettömyystyöryhmä antaa esteettömyyslausuntoja merkittävistä kaavoitus- ja rakentamiskohteista, järjestää yhteisiä palavereja kaupunkiympäristön suunnittelijoiden kanssa ja tekee esteettömyyskatselmuksia kiinnostavissa kohteissa. Työryhmä voi järjestää myös esteettömyyden edistämiseen liittyvää koulutusta vammaisneuvoston päätösten mukaisesti.

Esteettömyystyöryhmän kokouksista ei toistaiseksi makseta kokouspalkkiota. Ryhmän toiminnasta aiheutuvat kulut maksetaan kustannuspaikalta 113151 , sisäinen tilaus 25581.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Karojärvi Hanna, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Vammaisneuvosto valitsee 8-jäsenisen esteettömyystyöryhmän ja mahdollisen Oriveden edustajan. Ryhmän toiminnasta aiheutuvat kulut maksetaan kustannuspaikalta 113151 , sisäinen tilaus 25581.

Tiedoksi

Luottamushenkilömuutokset