Vammaisneuvosto, kokous 20.8.2019

§ 50 Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma, SUMP

TRE:131/00.01.03/2019

Valmistelija

  • Karojärvi Hanna, Vammais- ja esteettömyysasiamies
  • Aarnikko Heljä, Liikenneinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies p.0408016188 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies p.0408016188 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma (SUMP) on strateginen suunnitelma, jossa tarkastellaan ihmisten liikkumistarpeita paremman elämänlaadun näkökulmasta. Perinteisessä kaupunkiliikenteen suunnitelmassa keskiössä on liikenne, ja sen kasvun aiheuttamat tulevaisuuden kehittämistarpeet. Tampereen väkiluku kasvaa, jolloin tehtyjä matkojakin on enemmän tulevaisuudessa. Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelmassa nousevat esiin ympäristöllinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys, kuten liikkumisen tasa-arvo. Miten liikennejärjestelmämme voi edistää ihmisten tasa-arvoa, miten se palvelee lapsia, vanhuksia, vammaisia, pienituloisia tai vähemmistöjä? Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma kuvaa, miten Tampereen strategiassa 2030 ”Tampere-sinulle paras” esitetyt tavoitteet toteutuvat kaupunkiliikkumisessa.  Liikkumistavoista etenkin kävely, pyöräily ja joukkoliikenne painottuvat. Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma on lähtökohtaisesti osallistava prosessi. Suunnitelmaa valmistellaan yhteistyössä kaupungin eri sektoreiden, järjestötoimijoiden, sidosryhmien ja asukkaiden kanssa.

Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma pitää sisällään kuvauksen liikkumisen nykytilasta, kaupunkiliikkumisen vision vuodelle 2030, tavoitteet ja toimenpideohjelman. Lisäksi olennaisen osan suunnitelmaa muodostavat toimenpiteiden seurantaa ja vaikuttavuutta kuvaavat mittarit. Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelman päivittäminen tulevaisuudessa ajoittuu samaan tahtiin yleiskaavan päivittämisen kanssa.

Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelmaa ja sen toimenpide-ehdotuksia kokouksessa esittelee liikenneinsinööri Heljä Aarnikko.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Karojärvi Hanna, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Vammaisneuvosto keskustelee Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmasta saadun esittelyn perusteella, tekee tarvittaessa muutosehdotuksia ja merkitsee asian tiedoksi.