Vammaisneuvosto, kokous 20.8.2019

§ 45 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Valmistelija

  • Karojärvi Hanna, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Karojärvi Hanna, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus SUMP-pykälän ajaksi liikenneinsinööri Heljä Aarnikolle.