Vammaisneuvosto, kokous 20.8.2019

§ 46 Vammaisneuvoston esittäytyminen ja toimintaohje

TRE:131/00.01.03/2019

Valmistelija

  • Karojärvi Hanna, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Valmistelijan yhteystiedot

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies etuni.sukunimi@tampere.fi p.0408016188

Lisätietoja päätöksestä

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies etuni.sukunimi@tampere.fi p.0408016188

Perustelut

Kaupunginhallitus on nimennyt kokouksessaan 3.6.2019 vammaisneuvoston toimikaudeksi 2019-2021. Koska kyseessä on uuden vammaisneuvoston ensimmäinen kokous, vammaisneuvoston jäsenet esittäytyvät ja puheenjohtaja sekä sihteeri esittelevät neuvoston tehtävää. Jäsenten yhteystietolista tarkistetaan.

Kuntalain 410/2015 (28 §) mukaan "vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä. Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta".

Vammaisneuvoston toimintaa Tampereella ohjaa 2019 päivitetty Vammaisneuvoston toimintaohje (liitteenä).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Karojärvi Hanna, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Merkitään tiedoksi uuden vammaisneuvoston esittäytyminen, tarkistettu yhteystietolista sekä vammaisneuvoston päivitetty toimintaohje.