Vammaisneuvosto, kokous 21.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Ilmoitusasiat 

Perustelut

- VATENK:in kokouksen esitys vammaisneuvoston jäseniksi 2019-2020

-Esteettömyystyöryhmän muistio

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurmio Kirsi, Suunnittelija

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi VATENK:in esitys ja esteettömyystyöryhmän muistio. Keskusteltiin molemmista.

Lisäksi keskusteltiin raitiotien Hämeenkadun jatkuvasta ylityksestä: todettiin, että aiheesta voitaisiin tehdä yhteinen lausunto vanhusneuvoston kanssa, joka myös on ollut siitä huolissaan. Lisäksi keskusteltiin ja sovittiin toimenpiteistä vammaispalveluiden henkilöstötilanteeseen liittyen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)