Vammaisneuvosto, kokous 21.5.2019

§ 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.