Vammaisneuvosto, kokous 21.5.2019

§ 30 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Päätösehdotus

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa hallinnon harjoittelija Samuel Bashmakoville.