Vammaisneuvosto, kokous 21.5.2019

§ 29 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Liisa Ahola ja Tarja Mesiä (varalle Janna Maula).