Vammaisneuvosto, kokous 21.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Liisa Ahola ja Tarja Mesiä (varalle Janna Maula).

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Liisa Ahola ja Janna Maula.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)