Vammaisneuvosto, kokous 21.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 31 Vammaisneuvoston jäsenten osallistuminen sairaanhoitopiirin potilas- ja vammaisjärjestötilaisuuteen 

TRE:3563/01.04.01/2019

Valmistelija

  • Karojärvi Hanna, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Valmistelijan yhteystiedot

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies, puh. 0408016188

Lisätietoja päätöksestä

Kirsi Nurmio, suunnittelija puh. 0408063135, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri järjestää vuosittaisen potilas- ja vammaisjärjestötilaisuuden tiistaina 4.6.2019 ja vammaisneuvosto on saanut kutsun tilaisuuteen. Tilaisuus vuosittainen tärkeä verkostoitumisen ja paikallisesti ajankohtaisten tärkeiden asiasisältöjen jakamisen ja oppimisen foorumi. Tänä vuonna aiheita ovat esimerkiksi esteettömyys sairaanhoitopiirissä, kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen sekä sairaanhoitopiirin uudistamis- ja rakennushankkeet. Aiheet ovat ajankohtaisia vammaisneuvoston toiminnan kannalta ja on tärkeää, että tieto näistä ajankohtaisasioista välittyy myös vammaisneuvoston kautta päätöksenteon tueksi. Tilaisuuden ohjelma liitemateriaalina.

Tilaisuuteen osallistumisesta aiheutuvat kustannukset tulisi korvata tilaisuuteen osallistuville vammaisneuvoston jäsenille, jotka nimetään kokouksessa. Tilaisuus on maksuton, mutta siihen osallistuminen aiheuttaa matka- ja/tai avustajakuluja valitusta edustajasta riippuen. Kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 113151, sisäinen tilaus 25581.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurmio Kirsi, Suunnittelija

Vammaisneuvosto esittää, että PSHP:n potilas- ja vammaisjärjestötilaisuuteen osallistumisesta aiheutuvat kustannukset korvataan Vammaisneuvoston edustajille. Kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 113151, sisäinen tilaus 25581.

Päätös

Osallistujiksi PSHP:n potilas- ja vammaisjärjestötilaisuuteen valittiin Elsa Koskinen, Tuula Joenperä, Kari Rannanautio, Esko Jantunen. Päätettiin, että osallistujat ilmoittavat itsensä ja avustajansa itse tilaisuuteen. Kustannukset maksetaan osallistujille kustannuspaikalta 113151, sisäinen tilaus 25581.

Tiedoksi

Tanja Löytty, Heli Hirvelä, Jouko aarnio, Ritva Vakkuri, tukipalvelut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)