Vammaisneuvosto, kokous 21.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 32 Vammaisneuvoston jäsenten osallistuminen vammaispalvelujen neuvottelupäiville v. 2019 

TRE:3562/01.04.01/2019

Valmistelija

  • Karojärvi Hanna, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Valmistelijan yhteystiedot

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies puh. 0408016188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kirsi Nurmio, suunnittelija puh. 0408063135, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

THL järjestää yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen Kuntaliiton ja Assistentti.info -verkoston kanssa vuosittaiset vammaispalveluiden neuvottelupäivät  4. - 5.6.2019 Helsingissä. Neuvottelupäivät ovat vuosittainen keskeisin vammaispalveluihin ja niiden nykytilaan sekä kehitysnäkymiin keskittyvä verkostotilaisuus. Neuvottelupäivillä käsitellään ajankohtaisia asioita liittyen lainsäädäntöön, palveluiden järjestämiseen ja tutkimukseen, vammaissosiaalityöhön sekä ihmisoikeuksien toteutumiseen. Neuvottelupäiville osallistuu vuosittain 300–400 ihmistä. Tänä vuonna aiheita ovat esimerkiksi kommunikaatio, vuorovaikutus, rajoittamistoimenpiteet, vammaispalevluiden hankinnat sekä uusimmat sosiaalihuollon selvitykset.  Aiheet ovat ajankohtaisia vammaisneuvoston toiminnan kannalta ja on tärkeää, että tieto näistä ajankohtaisasioista välittyy myös vammaisneuvoston kautta paikalliseen keskuteluun sekä päätöksenteon tueksi. Neuvottelupäivistä lisätietoa löytyy osoitteesta www.thl.fi/vpnpaivat.

Tilaisuuteen osallistumisesta aiheutuvat kustannukset tulisi korvata tilaisuuteen osallistuville vammaisneuvoston jäsenille. Tilaisuuden hinta on 345 euroa+ALV/osallistuja. Lisäksi osallistuminen aiheuttaa matka-, majoitus- ja/tai avustajakuluja valitusta edustajasta riippuen. Kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 113151, sisäinen tilaus 25581.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurmio Kirsi, Suunnittelija

Vammaisneuvosto esittää, että osallistujiksi vammaispalveluiden neuvottelupäiville 2019 lähetetään Rita Järvinen, Sirpa Virtanen ja Elsa Koskinen.

Vammaisneuvosto esittää edelleen, että Vammaispalveluiden neuvottelupäiville osallistumisesta aiheutuvat kustannukset korvataan Vammaisneuvoston edustajille. Kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 113151, sisäinen tilausnumero: 25581.

Päätös

Päätettiin, että osallistujiksi vammaispalveluiden neuvottelupäiville 2019 lähetetään Rita Järvinen, Sirpa Virtanen ja Janna Maula. Mikäli joku näistä estyy niin varalla on Samuel Bashmakov.

Päätettiin myös, että Vammaispalveluiden neuvottelupäiville osallistumisesta aiheutuvat kustannukset korvataan Vammaisneuvoston edustajille. Kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 113151, sisäinen tilausnumero: 25581.

 

Tiedoksi

Tanja Löytty, Heli Hirvelä, Jouko Aarnio, Ritva Vakkuri, tukipalvelut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)