Vammaisneuvosto, kokous 21.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Vammaisneuvoston kesä 2019 

TRE:131/00.01.03/2019

Valmistelija

  • Karojärvi Hanna, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Valmistelijan yhteystiedot

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies puh. 0408016188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kirsi Nurmio, suunnittelija puh. 0408063135, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vammaisneuvoston kesäkuun kokous pidetään perinteisesti muualla kuin tavanomaisissa kokoustiloissa ja kesäkokouksen yhteydessäjärjestetään myös ruokailu. Ehdotus kesäkokouksen pitopaikaksi esitellään kokouksessa.

Vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmä tutustuu vuosittain asuntorakentamisen uusimpiin suuntauksiin ja uusiin esteettömyysratkaisuihin kesän asuntomessuilla. Tämän vuoden asuntomessut järjestetään heinä- elokuussa Kuopiossa ja perinteinen retki messuille koetaan edelleen tarpeelliseksi järjestää.

kesäkokouksen ja asuntomessuretken käytännönjärjestelyistä vastaa vammais- ja esteettömyysasiamies.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurmio Kirsi, Suunnittelija

Vammaisneuvosto päättää

-järjestää kesäkuussa kokouksen normaalien kokoustilojen ulkopuolella ja kokoukseen sisällytetään ruokailu.

-järjestää asuntomessuretken Kuopion asuntomessuille heinä-elokuussa 2019.

Näiden kesäkokoontumisten kustannukset maksetaan vammaisneuvoston kustannuspaikalta 113151 sis.tilaus 25581.

 

Päätös

Päätettiin järjestää asuntomessuretki Kuopioon 1.8.2019. Retken järjestelyihin palataan kesäkuun kokouksessa.

Kesäkuun kokouksen pitopaikaksi esitettyä Apilaa epäiltiin sen esteettömyyden osalta. Päätettiin, että kesäkokous voidaan pitää siellä, mutta toivottiin että päärakennuksessa eikä saunarakennuksessa.

Näiden kesäkokoontumisten kustannukset maksetaan vammaisneuvoston kustannuspaikalta 113151 sis.tilaus 25581.

Lisäksi kokouksessa toivottiin, että tulevaisuudessa voitaisiin mennä tutustumaan myös ns. valtavirran paikkoihin, esim. Särkänniemeen, jonka osalta esteettömyyden varmistaminen ja edistäminen onkin vammaisneuvoston tehtäviä.

Näiden kesäkokoontumisten kustannukset maksetaan vammaisneuvoston kustannuspaikalta 113151 sis.tilaus 25581.

Tiedoksi

Tukipalvelut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)