Vammaisneuvosto, kokous 21.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Yhteistyö vanhusneuvoston kanssa 

TRE:131/00.01.03/2019

Valmistelija

  • Karojärvi Hanna, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Valmistelijan yhteystiedot

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies puh. 040-8016188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kirsi Nurmio, suunnittelija puh. 0408063135, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereella kehitetään osallistumismallia, jossa neuvostoilla on oma erityinen roolinsa. Neuvostot ovat ensisijaisesti edustamansa väestöryhmän vaikuttamiskanava, joka nostaa edustamansa väestöryhmän erityistarpeita keskusteluun ja päätöksentekoon. Etenkin vanhusneuvoston kanssa vammaisneuvostolla on monia yhteisiä mielenkiinnonkohteita, kuten esteettömyys, hankintakäytännöt ja palveluiden sujuvuus.

Vammaisneuvosto käy keskustelun tarpeista ja mahdollisuuksista kehittää yhteistyötä Tampereen vanhusneuvoston kanssa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurmio Kirsi, Suunnittelija

Vammaisneuvosto merkitsee käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös

Vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston yhteistyöstä käytiin vilkas ja hyvähenkinen keskustelu, josta vanhusneuvoston esittelijäsihteeri otti ehdotukset ja ideat ylös. Päätettiin, että syksyllä järjestetään vanhusneuvostolle ja vammaisneuvostolle yhteinen suunnittelutilaisuus tässä keskustelussa esille nousseiden ja muiden ideoiden toteuttamiseksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)