Vanhusneuvosto, kokous 11.3.2020

§ 22 Katsaus vanhusasiamiehen toimintaan 

Päätösehdotus

Vanhusasiamies Riikka Piironen esittelee kuluneen vuoden vanhusasiamiestoimintaa.