Vanhusneuvosto, kokous 11.3.2020

§ 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja osallistujamäärältään päätösvaltaiseksi.