Vanhusneuvosto, kokous 11.3.2020

§ 24 Liikuntakortin myöntäminen 65 vuotta täyttäneille tamperelaisille 

TRE:1644/12.00.01/2020

Valmistelija

  • Nurmio Kirsi, Suunnittelija

Perustelut

Kaupunki toteaa juuri hyväksytyssä Tukea vanhenemiseen –suunnitelmassa miten tärkeää ennaltaehkäisy ikääntyvien ihmisten osalta on. Ennaltaehkäisyllä parannetaan ikäihmisten elämänlaatua ja vähennetään kustannuspaineitta kaupungille ikäihmisten viimeisinä vuosina.

Tampereella on kuitenkin paljon pienituloisia ikäihmisiä, joille harrastusmahdollisuudet ovat liian kalliita. Myös monen parempituloisen ikäihmisen osallistumista erityisesti liikuntaharrastuksiin parantaisi jos palvelut olisivat heille maksuttomia.

Tamperelaiset eläkeläisjärjestöt ehdottivat muutama vuosi takaperin kaupungille ikäihmisten virikekorttia, jolla ikäihminen saisi maksutta niin kaupungin liikunta- kuin kulttuuripalvelutkin. Tähän ei silloin katsottu olevan varaa vaikka eläkeläisjärjestöt perustelivat aloitteessaan miten ikäihmisten toimintakykyyn sijoittaminen pitemmällä tähtäimellä säästää myös kaupungin rahoja.

Lopullinen tavoite vanhusneuvostollakin on yhä kaikille ikäihmisille kokonaan maksuton virikekortti. Tärkeintä on kuitenkin päästä asiassa alkuun nykyisten resurssien rajoissa. Siksi vanhusneuvosto esittää tässä alkuvaiheessa 65 vuotta täyttäneiden ikäihmisten liikuntakorttia. Espoossa on käytössä sporttiranneke 68 vuotta täyttäneille ikäihmisille. Tällä rannekkeella ikäihminen saa liikuntapalvelut täysin maksutta.

Mikäli – pitemmän tähtäimen säästö huomioidenkin – tämäkin investointi on kaupungille tässä taloustilanteessa liikaa, voidaan liikuntakortti ottaa aluksi käyttöön tulosidonnaisena. Tuloselvitys voi olla sama kuin palvelukeskuskortissa – jonka myös pitäisi jollain aikavälillä siirtyä takaisin kaikkien ikäihmisten oikeudeksi tuloista riippumatta, kuten vanhusneuvosto on monesti todennut.

Ennaltaehkäisy ja toimintakyvyn ylläpito ei saa jäädä juhlapuheiden ja ylätason suunnitelmien asiaksi vaan sitä täytyy toteuttaa konkreettisilla toimilla kuten tämä vanhusneuvoston liikuntakortti.

Päätösehdotus

Tampereen vanhusneuvosto esittää kaupungille, että 65 vuotta täyttäneille tamperelaisille myönnetään liikuntakortti.

Vanhusneuvosto myös toivoo, että aloite ja sen vastaus annetaan tiedoksi sivistys- ja kulttuurilautakunnalle.