Vanhusneuvosto, kokous 11.3.2020

§ 20 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Itkonen ja Saila Joutsio.