Vanhusneuvosto, kokous 11.3.2020

§ 21 Puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntäminen 

Päätösehdotus

Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus pykälänsä ajaksi sairaanhoitaja Laila Allen-Oikarille.