Vanhusneuvosto, kokous 12.12.2018

§ 85 Alustus TampereSeniorista

Päätösehdotus

Anne-Mari Ahonen TampereSeniorista kertoo ohjelman suunnitelmista ensi vuodelle. Merkitään alustus ja siitä käyty keskustelu tiedoksi.