Vanhusneuvosto, kokous 12.12.2018

§ 86 Esteettömyysasiamiehen ajankohtainen katsaus

Päätösehdotus

Vammais- ja esteettömyysasiamies Hanna Karojärvi kertoo yhdenvertaisuussuunnitelman ja digitaalisen saavutettavuuden tilanteesta Tampereella. Merkitään alustus ja siitä käyty keskustelu tiedoksi.