Vanhusneuvosto, kokous 12.12.2018

§ 91 Ilmoitusasiat

Perustelut

Vanhusneuvostolla on viime kokouksen jälkeen ollut seuraavat tapahtumat: maakunnallinen vanhusneuvostotilaisuus 22.11.2018 (muistio liitteenä), laatujaosto 28.11.2018, Pohjolankadun tehostettuun palveluasumiseen tutustuminen 3.12.2018, pikkujoulut Tredun Helmessä 4.12.2018.

Päätösehdotus

Merkitään perusteluissa mainitut ja mahdolliset muut tapahtumat ja ilmoitusasiat tiedoksi.