Vanhusneuvosto, kokous 12.12.2018

§ 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja osallistujamäärältään päätösvaltaiseksi.