Vanhusneuvosto, kokous 12.12.2018

§ 82 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Tuija-Leena Juutilainen ja Maire Kauhanen.