Vanhusneuvosto, kokous 12.12.2018

§ 83 Puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntäminen

Päätösehdotus

Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus pykäliensä ajaksi TampereSeniorin Anne-Mari Ahoselle, Sotainvalidien veljesliiton Tampereen osaston Jouko Sipilälle ja Tampereen sotaveteraanien huoltoyhdistyksen Johanna Vuorelle.