Vanhusneuvosto, kokous 12.12.2018

§ 84 Sotiemme veteraanien tilanne Tampereella

Päätösehdotus

Kuullaan sotainvalidien Jouko Sipilän ja sotaveteraanien Johanna Vuoron alustus sotiemme veteraanien tilanteesta Tampereella. Merkitään alustus ja siitä käyty keskustelu tiedoksi.