Vanhusneuvosto, kokous 12.2.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 15 Elämänote-ohjelman ja sen toimijoiden esittely 

Päätösehdotus oli

Suunnittelija Ulla Pohjanmaa Ikäinstituutista kertoo Elämänote-ohjelmasta ja sen taustalla vaikuttavista Ikäinstituutista ja VALLIsta. Pohjanmaa kertoo myös useista ohjelman Tampereella toimivista hankkeista.

Merkitään alustus ja siitä käyty keskustelu tiedoksi.

 

Päätös

Merkittiin Pohjanmaan alustus ja siitä käyty keskustelu tiedoksi. Päätettiin, että vanhusneuvosto tekee jossain vaiheessa kaupungille aloitteen etsivän vanhustyön saamiseksi kaupungin ydintoiminnaksi, kun nyt on useiden väliaikaisten projektien varassa.